Nl   Fr
 
Disclaimer  
 
Door deze internetsite van de federale politie te openen en te gebruiken, aanvaardt u automatisch en volledig alle onderhavige gebruiksvoorwaarden.

De federale politie behoudt zich het recht voor om op eender welk moment deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. We raden u dan ook aan om ze regelmatig te raadplegen.

Wettelijke informatie
De federale politie is niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze website van de federale politie wordt verspreid.
De federale politie levert de inhoud van de site ter informatie, maar deze inhoud is niet noodzakelijk volledig, exhaustief of up-to-date. In geval van verkeerde of niet-toegankelijke informatie kunt u de beheerder van de site contacteren op het e-mailadres info@wegeninfo.be.

Deze website van de federale politie kan hyperlinks bevatten naar andere websites waarover de federale politie geen enkele technische controle of controle van de inhoud uitoefent. De federale politie kan dus niet garanderen dat de inhoud ervan exhaustief of correct is, noch dat die inhoud beschikbaar is. De federale politie wijst iedere verantwoordelijkheid af bij rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg van de raadpleging en het gebruik van deze websites en de informatie erin.

De federale politie behoudt zich het recht voor om op eender welk moment de volledige inhoud van haar website of een gedeelte ervan te wijzigen of te verwijderen.
De gebruiker mag deze site niet gebruiken op een manier die schade zou kunnen berokkenen aan derden of aan het imago van de federale politie door er onjuiste of beledigende informatie aan toe te voegen.

Technische verantwoordelijkheid
De federale politie wijst iedere verantwoordelijkheid af bij tijdelijke of definitieve stopzetting van de dienst van deze site.
De federale politie kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij volledige of gedeeltelijke piraterij van de site en bij schade die deze piraterij aan de gebruiker of aan een derde zou kunnen berokkenen.
De federale politie wijst iedere verantwoordelijkheid af bij eventuele schade aan uw computerinstallatie door gebruik van haar internetsite of van een derde site waarnaar haar site verwijst.

Intellectuele eigendom
De bepalingen in de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten zijn van toepassing. Het recht om de informatie op deze site te reproduceren, te downloaden en te gebruiken wordt enkel toegekend voor persoonlijk gebruik.
De federale politie behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom op de site en op de ter beschikking gestelde informatie.
Het gebruik en de reproductie van afbeeldingen moeten altijd vooraf worden goedgekeurd. Het commerciële gebruik van de informatie die wordt geleverd door informaticatoepassingen eigen aan de site van de federale politie, is verboden. Dat is onder andere het geval voor de toepassingen die de berichten van www.wegeninfo genereren.
Elk onwettig gebruik van de site of een deel ervan (piraterij, imitatie, … ) kan leiden tot rechtsvervolging overeenkomstig de van kracht zijnde wetten.< TERUG >

DAO

Partners:
FOD BIVV
KMI Meteowing
Verkeerscentrum Vlaanderen Perex
Mobiris Wegcode.be
Radio 1 RTBF

Legende:
  Incident
  Werken
  Spookrijder
  Actua
  Varia
  Druktefiche

© DVDS | Federal Police - DAO - Traffic Dispatching
tel. 02 / 642.66.66 - fax 02 / 642.60.15


Design & scripting by Studio XL | Disclaimer